Právě v tomto okamžiku zaznamenávají kamery na celém světě obrovské množství obrazových dat. Až doposud nebylo možné většinu videozáznamů fyzicky prohlížet a reálně analyzovat. Díky patentované a praxí prověřené Izraelské technologii BriefCam - Video Synopsis® je tento problém vyřešen! Děje se tak sloučením všech pohybujících se objektů a aktivit v různých časech, do jednoho komprimovaného „synopsovaného“ videa. Aplikace BriefCam - Video Synopsis® pak umožňuje bleskovou a efektivní analýzu tohoto záznamu, se zachováním všech zásadních aktivit původního videa.

BriefCam - Video Synopsis® je výjimečná a celosvětově velmi oceňovaná metoda zpracování a vyhodnocování videozáznamů na principu VIDEOSYNOPSE, která umožňuje v případě zvýšeného rizika, kriminálního trestního činu, hrozby teroristického útoku okamžitě a doslova v pár minutách vyhodnotit hodiny kamerových záznamů a tím dává cenné odpovědi na otázky, jak dále postupovat při ochraně obyvatelstva, evakuaci objektu, případně i neutralizaci útočníka nebo teroristy.

Princip jejího fungování je poměrně jednoduchý:

  • Videozáznam je digitálně zpracován
  • Pohyblivé objekty jsou extrahovány a uloženy do databáze s klíčovými parametry (metadata)
  • Operátor určí příslušné časové období a z databáze jsou vyčleněny všechny související objekty.
  • Jelikož jsou objekty zobrazeny simultánně, třebaže se vyskytly v různé době, je výsledná video synopse velmi krátká (v minutách)
  • Pomocí filtrů jako je barva, velikost, rychlost, směr pohybu, podobnost, zdržení, oblast atd. se následně výrazně zredukuje počet zájmových objektů

Produkty užité v tomto řešení