U mnoha aplikací není ideální, aby jejich provoz zajišťoval jediný server. Metoda Load Balancing (LB) umožňuje zátěž rovnoměrně a efektivně rozložit mezi více serverů, čímž získáte mnoho výhod. Zařízení ADC představují sofistikované load balancery, které zvyšují funkčnost aplikací. Obliba ADC v současnosti stoupá, kontrolery totiž nyní nabízí celou řadu užitečných a pokročilých funkcí. Jednou z nich je například i role, kterou hrají v ochraně proti škodlivým útokům. Většina těchto útoků se totiž zaměřuje právě na aplikační vrstvu.

Pokud chcete zvýšit spolehlivost vámi provozovaných serverů, často se doporučuje rozložit provoz aplikací na více počítačích, sdružených v clusterech. Load Balancing je optimalizován pomocí Aplication Delivery Controlleru (ADC), který zajišťuje efektivní přesměrování aktuálních požadavků na méně vytížené servery. My vám doporučujeme nástroj NetScalerAplication Delivery Controller od společnosti Citrix, na kterém stavíme naše řešení. Jedná se o škálovatelné, vysoce výkonné zařízení, určené pro rozmanité činnosti, včetně budování virtuální síťové architektury. NetScaler umí nejen zvládnout špičky síťového provozu a vysoké počty požadavků, jeho implementace je navíc jednoduchá a rychlá. ADC se velmi dobře hodí k ochraně před útoky na aplikační úroveň. Umístěn na rozhraní datového centra zná IP adresy a je schopen zajistit evidenci díky protokolům. Často je užitečnější než klasické firewally, a to především tam, kde je důležitá detekce na aplikační vrstvě. ADC je schopen vstoupit mezi útočníky a server, zablokovat nežádoucí požadavky a tím udržet kriticky důležité aplikace v chodu.

Výhody řešení Aplication Delivery:

  • Díky ADC získáte jednoduchý nástroj pro centralizaci Autorizace, Autentizace a Auditování
  • Konfigurací konkrétního serveru dokáže zvýšit výkon aplikace
  • Pokud klient vyžaduje, aby jej celou dobu obsluhoval jeden server, dokáže udržet relaci
  • DNSSEC ochrana