Právě v tomto okamžiku zaznamenávají kamery na celém světě obrovské množství obrazových dat. S pomocí BriefCam mohou uživatelé prohlédout hodiny videonahrávek během několika málo minut. BriefCam® splňuje globální potřebu prohlížení videozáznamů, rychlého vyhledávání a prošetřování události, včetně přijetí potřebných opatření. Používá oceněnou technologii Video Synopsis®, která umožňuje rychlou prohlídku videozáznamů. K prohlédnutí jedné hodiny videa stačí v průměru pouhá minuta. Nedílnou součástí procesu vyhledávání a prohlídek jsou u všech výrobků BriefCam lidské zkušenosti, inteligence a intuice. Vždy je třeba zapojit mysl a oči.

Ocenění a reference

Technologie a výrobky BriefCam, označované za novátorské jak v bezpečnostním průmyslu, tak v odborných technologických médiích, obdržely ocenění od subjektů, jako jsou SIA, ASIS, BSIA-IFSEC, the Wall Street Journal, Israel HLS a mnoha dalších.

Řada celosvětových referencí, jako je Všeobecná nemocnice v Massachusetts (jedna z největších v USA), letiště v Austinu, ochrana Sochy Svobody v NY, využití při identifikaci útočníků v případě bostonského maratonu v roce 2013 nebo na letišti v Bruselu.

Poslední významné nasazení systému BriefCam bylo realizováno na letních OH v Riu.

Ochrana investic

BriefCam nyní dodává zákazníkům řešení k rychlému prohlížení videozáznamů a to i z již instalovaných kamer a videosystémů. U systémů od dodavatelských společností jako je Milestone, Genetec, Onssi, DVTel, GeoVision, Nice, Avigilon, Bosch je dokonce možná on-line integrace klienta BriefCam Syndex (produkty EP/ EP+) s instalovanými systémy.

Trh

BriefCam umožňuje rychlou prohlídku videozáznamů pro podporu rozhodování, ochrany, bezpečnosti a neprodlených opatření. BriefCam navíc slouží jako nástroj ke zvýšení produktivity organizací, který umožňuje uživatelům extrahovat z videozáznamů hodnoty, kterých by si dříve nepovšimli. Aktuální využití je od jednorázových stand – alone instalací až po rozsáhlé on -line projekty.

Zákazníci

BriefCam je zaměřen na mnoho skupin uživatelů a tržních segmentů. Mezi zákazníky patří policie, armáda, pohraniční kontrola a další agentury pro zajištění vnitřní bezpečnosti, včetně bezpečnostních organizací v obcích, v dopravě, v kancelářích, pro zajištění bezpečnosti budov a škol, k prevenci škod apod. Stejně tak řešení BrifCam využijí zákazníci v dopravě, logistice, maloobchodních řetězcích, v nemocnicích, školách a na letištích.

Video Synopsis

Video Synopsis je hlavní inovací BriefCam. Jedná se o patentovanou, oceněnou technologii ke zpracování obrazu. Video Synopsis umožňuje velmi krátké znázornění dlouhého časového období, se zachováním všech zásadních aktivit původního videa. Děje se tak současnou prezentací několika objektů a aktivit – i těch, které se vyskytly v různých dobách – a to ve třech fázích:

  • Zpracování: Získané video je analyzováno, rozděleno na pozadí (statické, nepohyblivé objekty) a popředí (dynamické, pohyblivé objekty). Pohyblivé objekty jsou extrahovány a uloženy do databáze.
  • Synopse: Uživatel určí příslušné časové období (např. posledních 24 hodin) a z databáze jsou vyčleněny všechny související objekty a pozadí pro toto zadané období. Z těchto objektů a pozadí je generována Video Synopsis. Jelikož jsou objekty zobrazeny simultánně, třebaže se vyskytly v různé době, je výsledná Video Synopsis velmi krátká.
  • Index: Uživatel zvolí požadovaný objekt. Tento objekt ukazuje a odkazuje zpět na původní videozáznam. Základní Video Synopsis poté mohou uživatelé rozšířit o možnost prohledávání videozáznamů podle různých atributů: rozměru, barvy, rychlosti, směru a umístění na snímku. Pomocí jedinečné funkce „Similar to This“ (Podobné tomuto) mohou uživatelé svá videa prohledávat podle těžko definovatelného atributu „poznám to, až to uvidím“. Jako u všech vyhledávacích systémů lze řadit výsledky podle pravděpodobnosti – od nejvyšší po nejnižší v závislosti na tom, do jaké míry vyhovují vyhledávacím kritériím - díky čemuž je zajištěno přednostní zařazení nejrelevantnějších událostí.

Výrobky

Nová produktová řada BriefCam Syndex nabízí sadu účinných nástrojů k prohlídce videozáznamů a vyhledávání požadovaných událostí, což umožňuje uživatelům dosahovat cíle rychleji než kdykoli dříve. Díky BriefCam Syndex získají uživatelé přístup k okamžitým, akčním informacím ve videozázamu, podporujícím rozhodování, bezpečnostní a ochranné aplikace.

BriefCam Syndex je nabízen jako samostatný výrobek určený převážně pro vyšetřovatele v rámci prosazování zákona a individuální bezpečnosti (FS) a pro vyšetřovatelské týmy (FS+), nebo jako integrovaný/vestavěný produkt v rámci VMS prostředí ve středně velkých (EP) a velkých/rostoucích podnicích (EP+). BriefCam Syndex umožňuje činitelům prosazujícím právo, bezpečnostním pracovníkům a jiným osobám, které po události nebo v rámci rutinních prohlídek odpovídají za zkoumání velkého množství videosouborů, prohlédnout hodiny záznamů za pouhé minuty.

Pomocí BriefCam Syndex, pokročilého nástroje založeného na oceněné technologii Video Synopsis společnosti BriefCam pro rychlé a přesné prohlížení videonahrávek mohou uživatelé přesně vyhledávat příslušné události, rychle dosahovat cíle a přijímat potřebná opatření. Kromě nabídky účinné sady nástrojů k rychlému prohlížení videonahrávek rozšiřuje BriefCam Syndex základní Video Synopsis tím, že nabízí uživatelům možnost prohledávání videí podle definovaných parametrů: rozměru, barvy, rychlosti, polohy a směru. Všechny parametry může kontrolovat uživatel. Díky jedinečné funkci „Similar to This“ (Podobné tomuto) mohou uživatelé prohledávat videapodle těžko definovatelného atributu „poznám to, až to uvidím“.

Jako každý dobrý vyhledávací systém i BriefCam Syndex řadí výsledky ve Video Synopsis podle pravděpodobnosti – od nejvyšší po nejnižší, podle toho, do jaké míry odpovídají vyhledávacím kritériím – což zajišťuje přednostní zařazení nejrelevantnějších výsledků.

Nedílnou součástí procesu vyhledávání a prohlídek jsou u BriefCam Syndex lidské zkušenosti, inteligence a intuice.

Díky BriefCam Syndex získají uživatelé přístup k okamžitým, akčním informacím ve videonahrávce, podporujícím rozhodování, bezpečnostní a ochranné aplikace.