Behaviorální analýza

FlowMon ADS je moderní nástroj pro komplexní detekci anomálií a nežádoucích procesů v rámci síťového provozu. Díky komplexnímu monitoringu a analýze statistik síťových rocesů je možno v reálném čase navyšovat zabezpečení a předcházet hrozbám běžným i méně obvyklým.

FlowMon ADS (Anomaly Detection System) patří do portfolia produktů společnosti Flowmon Networks, dlouhodobého lídra v oblasti analýz a zabezpečení síťového provozu. Zabezpečte spolehlivě infrastrukturu své sítě díky tomuto unikátnímu řešení pro automatickou analýzu chování provozu (Network Behaviour Analysis, neboli NBA). FlowMon ADS pečlivě hlídá a monitoruje síťové toky a dokáže detekovat neobvyklé chování, podezřelé procesy a potenciální hrozby. Behaviorální analýza síťových provozů je dobrým krokem k tomu, aby vás kyber útoky nezaskočily. Naopak, s řešením FlowMon ADS budete vždy mít informace o dění ve vaší síti a nic vás tak nepřekvapí.

Provozujete podnikovou síť, cloud či datové centrum? Nabízíte internetové služby a chcete ochránit vaše zákazníky i svou infrastrukturu? Potřebujete mít přehled a kontrolu nad všemi pohyby a procesy na vaší síti? Řešení FlowMon ADS je přesně tím, co hledáte. Chránit se proti různým druhům útoků v kyber prostoru je důležité na více úrovních. Nespoléhejte jen na jeden typ ochrany, pořiďte si nejlépe komplexní zabezpečovací systém, sestávající z více navzájem koordinovaných prvků. Součástí takového systému by mělo být i pravidelné vyhodnocování statistik síťového provozu a účinná detekce anomálií. FlowMon ADS takto funguje jako výborná prevence bezpečnostních rizik i varovný systém. Nejnebezpečnější totiž často nejsou ty nejsilnější útoky, ale takové, o kterých nevíte a které dokáží do vaší infrastruktury proniknout nepozorovaně.

Díky FlowMon ADS jednoduše a spolehlivě odhalíte provozní problémy sítě a dokážete tak optimalizovat její chod. Řešení představuje významný příspěvek ke zvýšení vnější i vnitřní síťové bezpečnosti. Na rozdíl od běžných řešení (např. IDS systémy či SNMP monitoring) se FlowMon ADS orientuje na celkové chování zařízení v síti. Dokáže tedy detekovat i hrozby dosud neznámé nebo dokonce útoky šité na míru pro konkrétní síť. Jistě oceníte i rychlé a jednoduché nasazení řešení – je možné jej plně implementovat do stávající sítě do 30 minut bez jakéhokoli narušení jejího provozu. Pokud tedy potřebujete rychle nasadit spolehlivý a efektivní systém pro detekci anomálií na vaší síti, nemohli byste zvolit lépe.

V rámci řešení FlowMon ADS získáte:

  • Detailnější přehled o struktuře provozu na síti
  • Spolehlivou prevenci používání nežádoucího software a sdílení nelegálního obsahu
  • Efektivní detekce infikovaných zařízení
  • Kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a směrnic
  • Odhalování špatné konfigurace sítě a souvisejících zařízení
  • Rychlou a přesnou diagnostiku prodlev sítě, aplikací a služeb
  • Možnost eliminovat nežádoucí aplikace a kontrolovat odchozí provoz sítě